•  Creekwood Middle School


  Teacher of the Year

  The following persons have been designated as Teacher of the Year at Creekwood Middle School

  1998-1999: Nancy Lewis  

  1999-2000: Julie Stripling     

  2000-2001: Lindy Nelson-Paryag  

  2001-2002: James Nevad  

  2002-2003: Joan Ann Johnson

  2003-2004: Kimberlea DeLaCruz   

  2004-2005: Risa McCann  

  2005-2006: John Worzel  

  2006-2007: Paul Parkan  

  2007-2008: Judy Brown  

  2008-2009: Mary Jo Neidinger      

  2009-2010: Ken Buck  

  2010-2011: Paul Tagliabue

  2011-2012: Emily Bird

  2012-2013: Brittany Templeton

  2013-2014: Alifia Manzoor

  2014-2015: Kellianne Olson

  2015-2016: Melissa Despain Allen

  2016-2017: Laura Michelle McCrary

  2017-2018: Ellen Chaney

  2018-2019: Michael Block

  2019-2020: Marla Lantier

  2020-2021: John Baron